ראיון עם פרופ' גרוסמן

ראיון עם פרופ' גרוסמן

ראיון עם פרופ' אהוד גרוסמן, דיקאן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.

להמשך קריאה
מסקנות מרכזיות

מסקנות מרכזיות

טעויות אבחנתיות הן מרכיב משמעותי באיכות הטיפול הרפואי, אך סוגיה זו אינה זוכה להתייחסות מספקת. טעויות אבחנתיות הן לא-נדירות ומרבית

להמשך קריאה
סקר

סקר

השתתפו בסקר קצר.

פרסומים חדשים

פרסומים חדשים

פרסומים עדכניים הקשורים לתחום.

סקירה כללית

סקירה כללית

מבוא קביעת אבחנה רפואית תוארה בשלל דרכים, דוגמת פתרון פאזל, מציאת מענה לתעלומה או מתן

המצב בישראל

המצב בישראל

מערכת הבריאות בארץ, בדומה למערכות הבריאות בעולם, נדרשת להתמודד עם האתגרים הנובעים מטעויות באבחנה רפואית.

מדיה

מדיה

הרופא לא נותן עוד אבחנות טעויות האבחנה הנפוצות במערכת הבריאות אחד מכל עשרים מבוגרים בארצות

קישורים

קישורים

פרסומים עדכניים הקשורים לתחום.

ראיון עם פרופ' גרוסמן

ראיון עם פרופ' גרוסמן

ראיון עם פרופ' אהוד גרוסמן, דיקאן הפקולטה

להמשך קריאה
מסקנות מרכזיות

מסקנות מרכזיות

טעויות אבחנתיות הן מרכיב משמעותי באיכות הטיפול

להמשך קריאה
סקר

סקר

פרסומים חדשים

פרסומים חדשים

סקירה כללית

סקירה כללית

המצב בישראל

המצב בישראל

מדיה

מדיה

קישורים

קישורים