סקר

 1. האם לדעתך יש מקום למאגר נתונים הכולל את כל מקרי הטעויות הרפואיות בכלל, וטעויות באבחון בפרט?
  1. כן בהחלט, יוכל לסייע במאמצים לצמצם טעויות רפואיות.
  2. כדאי לשקול להקים מאגר מוגבל, ללא אפשרות לזיהוי מקרים ספציפיים.
  3. חד משמעית לא, מהווה פתח לצרות.
  4. אין לי דעה
 2. האם יש מקום לישיבות תחקור מקרים של טעויות רפואיות (Morbidity and Mortality) ובאיזה פורמט מומלץ לערוך דיונים אלו?
  1. כן בהחלט, יש לפרסם את דיוני הישיבות בכדי לסייע במניעת מקרים דומים בעתיד.
  2. כן בהחלט, יש להשאיר את הדיונים חסויים כדי שלא יהוו בסיס לתביעות ותלונות.
  3. לא, דיונים אלו מתמקדים במקרה ספציפי ולא צפויים לסייע רבות בצמצום טעויות בעתיד.
  4. לא, דיונים אלו עלולים להיות שיפוטיים ולפגוע בתפקוד הרופאים המעורבים במקרה.
 3. כיצד לדעתך החשש מפני ההשלכות של טעויות באבחנה משפיע על התפקוד היומיומי של רופאים?
  1. אין כל השפעה, רפואה הינו מקצוע הדורש אחריות רבה וכולנו מבינים זאת.
  2. החשש העיקרי הוא מפני גרימת נזק למטופל
  3. החשש העיקרי הוא מפני תביעות רפואיות ולכן ישנה גישה מתגוננת כיום.
  4. רופאים החוששים מפני טעויות מפנים יותר לקבלת חוות דעת שניה ובדיקות עזר נוספות.
 4. מהו הגורם המוביל לדעתך בארץ לטעויות באבחנה?
  1. חוסר ניסיון של הרופאים
  2. עומס עבודה ניכר
  3. תנאי עבודה לא-הולמים ומחסור במשאבים
  4. בעיות תקשורת בין הרופא והמטופל

תוצאות הסקר לפניכם:

השארת תגובה