סקר

 1. מי לדעתך צריך להיות אחראי על הטיפול ההורמונאלי החליפי?
  1. גניקולוג בלבד
  2. גניקולוג או אנדוקרינולוג
  3. גניקולוג או רופא המשפחה
  4. אחר.
 2. האם אתה תומך במתן טיפול הורמונאלי חליפי לנשים עם תסמיני מנופאוזה?
  1. נמנע מהטיפול ותומך בטיפול זה במקרים נדירים של תסמינים חמורים.
  2. תומך בטיפול זה בכל אישה עם תסמיני מנופאוזה וללא התוויות-נגד.
  3. לעולם לא אתחיל בטיפול הורמונאלי ואשאיר זאת לאחרים.
  4. אין לי ניסיון או ידע מספקים בנושא.
 3. מהו המרכיב החשוב ביותר לשיפור ניהול הטיפול בנשים לאחר מנופאוזה?
  1. הגברת מודעות הציבור לתסמיני מנופאוזה ואפשרויות הטיפול הזמינות.
  2. הדרכת רופאי משפחה להכרת תסמיני מנופאוזה, אפשרויות הטיפול והיתרונות והחסרונות של טיפולים אלו.
  3. הרחבת זמינות מרפאות ומערכים ייעודיים לניהול נשים לאחר מנופאוזה.
  4. שילוב תכנים הנוגעים לניהול וטיפול במנופאוזה כחלק משמעותי יותר בתכניות ההתמחות של מקצועות שונים, כולל גניקולוגיה, רפואת משפחה ואנדוקרינולוגיה.
 4. מה לדעתך הינה המטרה העיקרית בה יש להתמקד כיום בנושא הטיפול בתסמיני מנופאוזה?
  1. פרסום נייר עמדה עדכני מטעם האגודה הישראלית לגיל המעבר או משרד הבריאות.
  2. תכניות ייעודיות לגניקולוגים, אנדוקרינולוגים ורופאי משפחה על-מנת להקנות ידע מקצועי בנושא.
  3. הנגשת הנושא לציבור הרחב באמצעות כלי התקשורת, דרך מתן המידע לנשים עצמן ניתן יהיה להביא לכך שגם הן יעלו את הדרישה בפני הרופאים לקב טיפול לתסמיני מנופאוזה.
  4. יש לוותר על הטיפול ההורמונאלי החליפי ולהשקיע את הזמן במחקרים לבחינת גישות אחרות להקלה על התסמינים באוכלוסיה זו.

תוצאות הסקר לפניכם:

השארת תגובה